menu dblex
2
4ernå
5bryta
vaska
6skörda
8förvärva
9extrahera