menu dblex
5språk
6bärare
medium
7redskap
verktyg
8språkrör
10förmedlare
hjälpmedel