menu dblex
5ratad
6avlagd
utdömd
vrakad
7skrotad
8avdankad
kasserad
skröplig
utsliten
uttjänad
9utarbetad
utgallrad
10utmönstrad
utrangerad