menu dblex
6tydlig
7avgjord
bestämd
muntlig
8explicit
markerad
påtaglig
9förklarad
omvittnad
synnerlig
utpräglad
10påfallande
uttrycklig
11prononcerad
12otvivelaktig