menu dblex
3mån
rum
4grad
lopp
mått
vidd
5bredd
längd
volym
6omfång
område
räjong
7latitud
omkrets
storlek
8räckvidd
9dimension
extension
spännvidd
10omfattning
utbredning
uttänjning
utvidgning
11förlängning
12prolongation
proportioner