menu dblex
3öka
4töja
5utöka
vidga
6spänna
7sträcka
utbreda
utvidga
8förlänga
9fortsätta
10framflytta
prolongera