menu dblex
5ovett
skall
skäll
6skrapa
7erinran
9avbasning
reprimand
åthutning
10anmärkning
11upptuktelse
överhalning
13uppsträckning
14straffpredikan
16tillrättavisning