menu dblex
4klar
5stark
6genuin
tydlig
typisk
7avgjord
bestämd
kraftig
markant
ovanlig
utrerad
uttalad
8markerad
notorisk
outrerad
pregnant
påtaglig
renodlad
uppenbar
9deciderad
förklarad
höggradig
originell
synnerlig
10påfallande
11individuell
prononcerad
12framträdande
omisskännlig
uttrycksfull
13iögonfallande
personifierad
14karakteristisk