menu dblex
3väl
5extra
högst
mäkta
8sällsynt
särdeles
verkligt
9högeligen
10övermåttan
13utomordentlig