menu dblex
3ära
4ange
fira
5gynna
hedra
6belöna
betyda
pricka
prägla
utpeka
utvisa
7avsätta
genomgå
markera
stämpla
utstaka
8beteckna
premiera
tilldela
9bevärdiga
öronmärka
11känneteckna
12representera
13karakterisera