menu dblex
2os
4luft
5delta
6avlopp
utfall
7avflöde
mynning
spelrum
utbrott
utflöde
utsläpp
uttryck
öppning
9utlösning
10genombrott
urladdning