menu dblex
4yppa
5lämna
offra
6blotta
prisge
utdela
7förråda
8antvarda
beställa
leverera
torgföra
utskänka
9expediera
extradera
framlämna
överlämna
10blottlägga
dispensera
exploatera
11blottställa
distribuera
12överantvarda
14tillhandahålla