menu dblex
4pank
5black
6fattig
renons
7eländig
luspank
utarmad
8bankrutt
renrakad
ruinerad
urfattig
9insolvent
lusfattig
utblottad
10barskrapad
nödlidande
11blottställd
13konkursmässig