menu dblex
5börja
6uppstå
utropa
7inträda
8avskilja
avsöndra
uppkomma
uppträda
utbrista