menu dblex
3öva
4begå
idka
5bruka
driva
skipa
6föröva
handha
syssla
utföra
7använda
bedriva
8behärska
förvalta
tillämpa
10praktisera
verkställa