menu dblex
5gräva
gröpa
skåla
7urgräva
urgröpa
8fördjupa
urvattna
10undergräva
11underminera