menu dblex
6orolig
8desperat
10obehärskad
11obalanserad