menu dblex
9beredskap
expansion
förnyelse
10reparation
11förbättring
12mobilisering
restaurering
14iståndsättande
18krigsförberedelser