menu dblex
3oro
5frond
6myteri
raseri
revolt
tumult
7resning
upplopp
8sedition
9häxkittel
svallning
10revolution
upprördhet
11folkresning
12insurrektion
13statsvälvning
15insubordination
sammansvärjning