menu dblex
4klar
naiv
sann
varm
äkta
5enkel
frank
menad
rejäl
ärlig
öppen
6direkt
genuin
redbar
7sveklös
verklig
8chosefri
frimodig
hederlig
hjärtans
hjärtlig
innerlig
naturlig
osminkad
renhårig
rättfram
9allvarlig
okonstlad
oskrymtad
rättrådig
10frispråkig
oförställd
solidarisk
trohjärtad
troskyldig
uppriktigt
11oförståndig
12öppenhjärtig
13hjärtinnerlig
oförbehållsam
oförblommerad
sanningsenlig