menu dblex
3tät
6tjatig
7ständig
8frekvent
omtuggad
stundlig
9beständig
periodisk
upprepade
10flerfaldig
oupphörlig
11pleonastisk
12återkommande