menu dblex
5hålla
hävda
sköta
vårda
6bevara
handha
iaktta
trygga
7behålla
besörja
9bibehålla
uppehålla
vikariera
10underhålla
12vidmakthålla