menu dblex
4göra
5avtvå
bilda
bygga
skapa
6grunda
rentvå
starta
stifta
7anlägga
avfatta
försona
inrätta
utfärda
8etablera
instifta
uppsätta
ärerädda
9förbättra
upphjälpa
upprättas
10grundlägga
organisera
åstadkomma
11återinsätta
åvägabringa
12rehabilitera