menu dblex
4höja
odla
röja
5bryta
hyfsa
6skärpa
7förädla
utbilda
8fördjupa
förkovra
uppdraga
utveckla
9förbättra
kultivera