menu dblex
3not
4ljus
lyse
sken
svar
tips
vink
6besked
7klarhet
ledning
skimmer
uppgift
8bildning
insikter
9anvisning
belysning
kommentar
kunskaper
10anmärkning
eklärering
förklaring
meddelande
rådgivning
vägledning
11handledning
information
12civilisation
illumination
illuminering
illustration
undervisning
upplysningar
13underrättelse
16tillkännagivande