menu dblex
7lärorik
8åskådlig
9belysande
10informativ
instruktiv
11förklarande
illustrativ
13illustrerande
informatorisk