menu dblex
4bråk
5spurt
6finish
krakel
myteri
revolt
tumult
uppror
8rabalder
slutkamp
9kalabalik
kravaller
slutspurt
slutstrid
10raksträcka
revolution
störningar
11oroligheter
slutsträcka
12upploppssida
våldsamheter
15gatuoroligheter