menu dblex
4clou
kaos
slut
ända
5oreda
6anarki
utfall
utgång
7fördärv
förfall
kollaps
lösning
nedgång
tydning
8dekadans
dekadens
oordning
resultat
9avgörande
katastrof
laglöshet
löslighet
undergång
10avslöjande
avveckling
dénouement
förintelse
förklaring
förvirring
splittring
sönderfall
upphörande
11destruktion
förgängelse
likvidation
sammanbrott
12förruttnelse
förslappning
13dekomposition
hemförlovning
sönderdelning
14demoralisation
desintegration
15desorganisation
20upplösningstillstånd