menu dblex
4häva
5avstå
6slänga
stoppa
7avbryta
avlägga
avsluta
upphäva
utsätta
8inställa
nedlägga
seponera
9frånträda
undanröja