menu dblex
4gräl
pakt
scen
slut
5affär
avtal
final
6ackord
avfall
avslut
dispyt
kritik
likvid
7angrepp
bokslut
domedag
fördrag
lösning
process
villkor
8maktkamp
ordnande
uppträde
9avräkning
betalning
försoning
klarering
reglering
skiljedom
10biläggning
förklaring
förlikning
kompromiss
kontrovers
ordväxling
slutlikvid
vidräkning
11arrangemang
likvidation
likvidering
sluträkning
transaktion
12kraftmätning
13konfrontation
meningsutbyte
14sammanjämkning
slutuppgörelse
15överenskommelse
17affärstransaktion