menu dblex
3öva
4odla
5härda
inöva
skola
träna
6drilla
skärpa
8dressera
utveckla