menu dblex
3ung
5vital
6fräsch
omogen
7juvenil
omyndig
8barnslig
övermaga
9gossaktig
gymnasial
pojkaktig
10flickaktig
minderårig
11studentikos