menu dblex
4nära
5bistå
gynna
6fostra
främja
hjälpa
stödja
7biträda
8befordra
befrämja
beskydda
bestyrka
instämma
premiera
uppvigla
9bispringa
bisträcka
sekundera
subvenera
uppmuntra
10subsidiera
supportera
underblåsa
underhålla
underlätta
11subskribera
13subventionera