menu dblex
4prov
test
5enkät
6analys
förhör
gallup
studie
7studium
synande
uppsats
översyn
8eftersyn
genomsyn
kontroll
prövning
9forskning
genomgång
mönstring
recherché
sondering
utredning
10avhandling
besiktning
experiment
granskning
inspektion
scrutinium
visitation
visitering
11examinering
exploration
inkvisition
observation
ventilation
överhalning
12auskultering
besiktigande
14efterforskning
16kroppsvisitation