menu dblex
4pant
prov
5bevis
6borgen
tecken
7hypotek
insegel
rampris
8säkerhet
10vårdtecken
11bekräftelse