menu dblex
4folk
stab
6vasall
7fotfolk
tjänare
8anställd
personal
9undersåte
11tillhörande
tjänstefolk
tjänstehjon
underordnad
underställd
12subordinerad
underhavande