menu dblex
3bas
rot
4bädd
dyna
stöd
tapp
5basis
fäste
grund
kudde
lager
puder
ställ
6botten
bricka
lavett
platta
sockel
stomme
7ballast
barlast
förlaga
8bakgrund
grundval
material
substrat
täckning
9bärbjälke
fundament
lavettage
piedestal
postament
ställning
underlägg
10förankring
11kanonlavett
12underbyggnad
utgångspunkt
13infrastruktur