menu dblex
4kuva
6erövra
intaga
8inkräkta
9annektera
underkuva
övervinna