menu dblex
6hemlig
7gravlik
illegal
ktonisk
stygisk
8smygande
9subterran
subversiv
tartarisk