menu dblex
4folk
6själar
vasall
7tjänare
11tjänstefolk
underordnad
12underlydande