menu dblex
3död
öde
4fall
fara
ruin
slut
ända
5ofärd
6haveri
olycka
7fördärv
förfall
kollaps
tragedi
vägport
8nederlag
ragnarök
9apokalyps
katastrof
utplåning
10fördömelse
förintelse
förlisning
förstöring
gångtunnel
sammanfall
spoliering
upplösning
11destruktion
förgängelse
förstörelse
likvidering
sammanbrott
skeppsbrott
totalhaveri
ödeläggelse
13grundstötning
15sammanstörtande
16tillintetgörelse
17souterrängpassage