menu dblex
4dold
5ensam
6enslig
hemlig
privat
7avsides
avskild
lönnlig
8avlägsen
isolerad
obemärkt
9förborgad
förstulen
10undanskymd
14tillbakadragen