menu dblex
4fint
5flykt
konst
6choser
omsvep
ursäkt
7kryphål
krångel
pretext
smyghål
8krumbukt
krumelur
svepskäl
10konstgrepp
undskyllan
11slingerbult
12förevändning
undanflykter
14bortförklaring
tergiversation