menu dblex
3dän
hän
4bort
fort
från
5borta
dädan
hädan
raskt
7avsides
9förstulet
10förstucket