menu dblex
3art
ras
4cert
form
karl
roll
slag
sort
stil
5figur
genre
jeppe
klass
kurre
natur
prick
snitt
typen
urtyp
6matris
modell
prisse
prägel
snubbe
urbild
7bokstav
individ
mönster
ordning
skapnad
särling
sättare
variant
8exemplar
förebild
karaktär
kategori
kvalitet
läggning
schablon
trycktyp
typograf
9grundform
inbegrepp
personage
10utformning
12beskaffenhet
personlighet
representant
tryckbokstav