menu dblex
4kuva
5dämpa
hejda
hämma
kväva
sakta
styra
tämja
6mildra
mästra
stävja
8behärska
bemästra
betvinga
9återhålla
10vingklippa