menu dblex
3för
tya
5förty
6betyda
emedan
förslå
8nämligen
11alldenstund