menu dblex
4nödd
ofri
stel
6avmätt
bunden
hämmad
nödgad
piskad
tryckt
7formell
krystad
pliktig
skyldig
tvingad
8besvärad
bindande
forcerad
förlägen
konstlad
nödsakad
9ansträngd
hårdragen
nödvändig
onaturlig
sardonisk
tillgjord
10föranlåten
förpliktad
krampaktig
nödtvungen
ofrivillig
oundviklig
11ofrånkomlig
12förpliktande
förpliktigad
obligatorisk
tvångsmässig
13konventionell