menu dblex
3ful
vag
4skum
5oklar
oviss
vågad
6dubbel
dubiös
dunkel
ekivok
frivol
obskyr
osäker
7grumlig
gåtfull
ironisk
skabrös
suspekt
8dilogisk
slipprig
tveeggad
9betänklig
ljusskygg
misstänkt
mångtydig
opålitlig
suggestiv
10ambivalent
lättfärdig
oanständig
11dubbeltydig
komplicerad
spetsfundig
tvivelaktig
underfundig
12orakelmässig
problematisk
13dubbelbottnad
svårbestämbar