menu dblex
6tvekan
7vacklan
9vankelmod
18beslutssvårigheter